Medlemmar i Nya Kommunpartiet Eslöv med politiska uppdrag

Karlsson, Yvonne
Lindvall, Göran
Markebo, Tine
Nilsson, Gudrun
Windén, Göran