Medlemmar i Liberalerna med politiska uppdrag

Fidler, John
Frank, Göran
Holmberg, Lesley
Holmquist, Margaretha
Holmquist, Erik
Larsson, Ingmar
Linder, Lars
Nilsson, Stellan
Nilsson, Astrid
Nilsson, Henry
Nilsson, Nicklas
Peltola, Tony
Rhodin, Daniel
Waldén, Ann-Christin
Wallin, Sven-Olov