Medlemmar i Kristdemokraterna med politiska uppdrag

Estenlund, Samuel
Gustavsson, Anna-Karin
Jönsson, Charlotte
Ülger, Mirsen
Ülger, Benjamin