Godemän enligt fastighetsbildningslagen

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Samtliga ledamöter

NamnPartiUppdragOrt
 
Safic´, Jasmin Opol.
godman
Eslöv
Windén, Göran Opol.
godman
Eslöv
Andersson, Bengt Opol.
godman
Eslöv
Winther, Torsten Opol.
godman
Eslöv

Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)

Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.